English | मराठी 
    
|

Abhishek of Lord Mahavir

Mahahavir Jyanti in Nagpur

Jain devotees perform abhishek of Lord Mahavir on the occasion of Mahavir Jyanti  in Nagpur

Leave a Reply

*