English | मराठी 
    
|

Fashion ka hai ye Jalwa

Fashion show in Jaipur

Jaipur: Models walk the ramp during a fashion Show in Jaipur on Tuesday.

Fashion show in Jaipur

Fashion show in Jaipur

Leave a Reply

*