English | मराठी 
    
|

Vasundhara Raje enjoys a meal at Gadariya Bas village

Vasundhara Raje enjoys a meal at Gadariya Bas village

Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje enjoys a meal at Gadariya Bas village in Rajasthan on Friday.Vasundhara Raje enjoys a meal at Gadariya Bas village

Leave a Reply

*